ഐക്യരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയും അതിൻ്റെ ദൗത്യവും

14 |30 05 2021

ഇക്കാലത്ത് ദുരന്തങ്ങൾ അടിക്കടി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി, കർത്താവിന്‍റെ മടങ്ങിവരവിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കു കർത്താവിനെ വരവേൽക്കാൻ സാധിക്കുക?

ക്രിസ്തീയ ഡോക്യുമെന്ററി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് "എല്ലാറ്റിനും മേൽ പരമാധികാരിയായ ഒരുവൻ": ഐക്യരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയും അതിൻ്റെ ദൗത്യവും

On the basis of adhering to its founding principles of freedom, democracy, and equality … the US has played an important role in stabilizing the global situation and providing a balance for world order. It plays an irreplaceable role in safeguarding and stabilizing the global situation.

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകളെല്ലാം സൗജന്യമായി കാണുന്നതിന് ലഭ്യമാണ്. മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ കൂട്ടമോ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ സഭയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയോ പരിഷ്കരിക്കുകയോ വളച്ചൊടിക്കുകയോ ഉദ്ധരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നിബന്ധനകൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം ഏതൊരു നിയമനടപടിയും സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. പരസ്യമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളുമായി ദയവായി ഞങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി ബന്ധപ്പെടുക.

സര്‍വശക്തനായ ദൈവത്തിന്‍റെ സഭ: https://ml.godfootsteps.org/

Email: contact.ml@godfootsteps.org

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക