ദൈനംദിന ദൈവവചനങ്ങള്‍ | “മുഴു മനുഷ്യരാശിയുടെയും ഭാഗധേയം ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നു” | ഉദ്ധരണി 262

13 10 2020

ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്ന് വർധിച്ചു വരുകയാണ്. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഇതുവരെ വരവേറ്റിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുമോയെന്ന് നിങ്ങൾക്കു ഭയമാണോ?

കൂടുതല്‍ കാണുക

Leave a Reply

ഷെയര്‍

കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുക